Biotopkarteringskurser 2024-2025

Under 2024-2025 kommer flera biotopkarteringskurser att hållas, bland annat vid Lillån i Huskvarna. Några av dessa arrangerar vi själva medan andra kurser arrangeras av andra bolag och där vi deltar i en stor del av momenten. 

Dessa kurser innehåller grundläggande hydromorfologi, hydromorfologiska typer, restaurering, vägledning för hydromorfologisk statusklassning utifrån biotopkarteringsdata, biotopkartering med protokoll A, digitala protokoll och övningar i fält. 

Varje kurs sträcker sig över tre dagar (ca tre gånger sju timmar), varav hälften är i fält. 

Just nu är det en höstkurs och en vårkurs på gång i Huskvarna/Jönköping både 2024 och 2025. Dessa kommer att arrangeras av Mattias Biologi & Miljöteknik och där kommer vi att delta med en stor del av innehållet. Datum för 2024 är:

Vårkurs 2024: 14 maj (online), 22-23 maj (på plats i Huskvarna)

Höstkurs 2024: 3 oktober (online), 8-9 oktober (på plats i Huskvarna)

Om du vill gå någon av dessa, kontakta gärna Mattias Larsson på Mattias Biologi & Miljöteknik via mail (mattiasbiomil@gmail.com) eller via hemsidan mlbm.se.  

Om du vill ha mer information, skicka gärna ett mail till pg@salcab.se och skriv "Biotopkarteringskurs 2024/2025" i ämnesrutan. 

Bilderna är från övningsobjekten i Lillån och biflödet Musslebobäcken i Huskvarna. I dessa vattendrag går det att se många olika hydromorfologiska typer och olika typer av påverkanstryck inom ett relativt litet område.

I nedanstående länkar kan du hitta mer information samt PowerPoint-presentationer från tidigare kurser och via länkarna till hymoinfo.com kan du hitta utbildningsmaterial och biotopkarteringsmanualen.