Ett bolag för en frisk vattenmiljö

Vi jobbar med och älskar vatten

Streams & Lakes Consulting AB är ett konsultföretag som jobbar för levande vattenmiljöer och som har som affärsidé att leverera tjänster av högsta kvalitet. 

Företaget har specialistkompetens inom frågeställningar som ligger i gränslandet mellan ekologi och hydromorfologi.

Bolaget är bildat ur bolaget Ekologi.nu PG Water Conservation & Engineering som har varit verksamt sedan 2005.