Om oss

Bolaget är beläget i Linköping och tillhandahåller konsulttjänster inom den limniska naturvården.

På företaget arbetar Peter Gustafsson heltid. Utöver detta är en person projektanställd. Vid behov hyrs även extra arbetskraft in. Företaget har också ett stort nätverk av samarbetspartners inom i stort sett alla kompetensområden.

Kunskap, hög kvalitet och noggrannhet samt ett brinnande intresse för vatten är de grundpelare varpå företaget vilar. Vi ser till att hålla oss uppdaterade med den senaste forskningen och följer de internationellt accepterade riktlinjerna som finns för naturvård i vattenmiljöer.  

Företaget har en bra och modern teknisk utrustning vilket bidrar till ett effektivt och bra utfört arbete.

Bland kunderna finns bland annat länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten, kommuner och markägarorganisationer.

Välkomna att höra ev er om ni vill veta mer!

/Peter Gustafsson