Restaureringsmanual för vattendrag i torv

Under 2023 tar vi fram en manual för hur vattendrag som rinner genom torv ska restaureras. Vattendragstypen kännetecknas av att den rinner igenom torvbildande våtmarker och motsvarar det som i biotopkarteringsmetoden kallas för T-vattendrag eller vattendrag med den hydromorfologiska grundtypen T. Arbetet sker tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland och Havs- och vattenmyndigheten. 

Manualen kommer bland annat att behandla modellering av vattennivåer, målbilder och hur en kvantitativ uppföljning av de hydromorfologiska egenskaperna kan utföras. Restaurering av vattendrag i torv är nära besläktat med att restaurera våtmarker. Även för den som i första hand är intresserad av våtmarker kommer det gå att finna bra information i manualen. 

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Östergötland.